پیشنهاد ویژه بسته بندی

فیلم حبابدار ضربه گیر متشکل از حداقل دو لایه فیلم پلی اتیلن  می باشد که یک لایه با حباب ویک لایه ساده به هم لمینت شده و تشکیل فیلم حبابدار دو لایه را می دهند.

حبابدار دو لایه با امکانات و دستگاههای جدید قابلیت لمینت و کوتینگ فیلم های مختلف را دارا بوده و می تواند آن را بصورت سه لایه ، چهارلایه ، پنج لایه و …..تا 12 لایه تولید نمود.

این لایه های (فیلم های) لمینت یا کوتینگ شده باعث افزایش مقاومت فشاری ، کششی ، پارگی ، برشی ، جلوه بیشتر بسته بندی ، تفاوت رنگ و تنوع بسته بندی می شود.

فیلم های مختلفی مانند پلی اتیلن ، pet ، اسپان باند ، پارچه ، کاغذ ، pp ، پلکسی گلاس ، فوم پلی اتیلن ، ورق های متالایز cpp ، opp ، bopp ، bopet ، قابلیت لمینت روی فیلم حبابدار را داشته و محصولات ترکیبی چند لایه جهت بسته بندی را بوجود می آورند.